Peletin Avantajları

%100 yerli öz kaynaklarımızdan üretilmesi.
Sürdürülebilir bir kaynak olması.
Fosil kaynaklı yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.
Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması. Kullanımı sonrasında atık miktarının çok az olması.
Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran daha az tehlikelidir.
Elektirik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.
Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.
Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pellet yakma sistemleridir.
Odun pelletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine bir biyokütledir.
Odun pelletlerinin nakliyesi çok kolaydır.
Ticari pellet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. pellet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman artıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pellet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi)

Biz sizlere Doğalgaz dan en az 45%  Enerji tasarrufu sağlayan Yeni Biyolojik Isitma Sistemlerini sunuyoruz. Merkezi Isitma ve katdaki Dairenizi bu Sistemle Isıtabilirsiniz, aynı anda sıcak suyunuzu da sağlar. Doğalgaz Kombiniz artan Enerji Fiyatlarından dolayı bütçenize gereksiz sekilde yükleniyor. Sıvı ve gaz yakıt rezervlerinin sınırlı olmasindan dolayı, Enerji fiyatları her sene yükseliyor. Gelecek senelerde Enerji fiyatlarında (Doğalgaz ve Sıvı) yüksek sekilde bir artıs bekleniyor. Bunun için size farklı alternatifler sunuyoruz. Biz size objektif ve kapsamlı sekilde bilgi edinme ve her ihtiyaç ve bütçe aralıgı için uygun çözümü bulma sansı sunuyoruz. Burada ön planda olan ekonomik, verimli ve modern Biyolojik ısıtma Sisteminden faydalanmak.
Asıl önemli nokta sıvı ya da Doğalgaz yakıtından bağımsız olmak.